Inleiding

U heeft gekozen voor Vrij Spel en mag erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Uw kind zal in uw afwezigheid liefdevol en veilig worden opgevangen. Wij willen uw kind de ruimte geven om zich onbekommerd te ontwikkelen en te groeien, zowel individueel als samen met andere kinderen. Hoe wij dat doen beschrijven we in een pedagogisch beleidsplan. Hierin leest u wat onze uitgangspunten zijn, we laten u zien wat u van ons kunt verwachten en welke opvoedingsdoelen wij nastreven. Dit beleidsplan is tevens bedoeld als leidraad voor de pedagogisch medewerkers in hun dagelijks handelen. Daarnaast informeert het andere betrokkenen (bijvoorbeeld gemeente en GGD) over onze pedagogische werkwijze. Het beleidsplan is op aanvraag verkrijgbaar.

Klachtenregeling
 
certificaat kwaliteit 2018
 
Oudercommissie

Vrij Spel

Vrij Spel staat voor geborgenheid en vrijheid, we gaan uit van diversiteit tussen kinderen en zien kinderen als unieke wezens, geen enkel kind is hetzelfde. Respect voor elkaar en ieders achtergrond is ons uitgangspunt.

De BSO biedt opvang aan maximaal twintig kinderen in de leeftijd vier tot dertien jaar. We werken in prinicpe met één verticale groep waar jongens en meisjes samen worden opgevangen. Wanneer de situatie het vraagt splitsen we de groep op in twee groepen. We kiezen dan voor een groep van vier tot acht jaar en een groep van acht tot dertien jaar. Er is één grote verblijfsruimte waar volop gespeeld kan worden en er is ook een extra ruimte beschikbaar om leuke activiteiten te doen met de oudere kinderen of om je even terug te trekken van de groep. Alle ruimtes zijn overzichtelijk en beschikken over voldoende ramen om zicht te houden op iedereen.

Er is op 10 kinderen 1 pedagogisch medewerker aanwezig, eventueel geholpen door een (volwassen) vrijwilliger.

Er wordt altijd een intakegesprek gehouden met ouder(s) en kind(eren), waarin verschillende afspraken worden gemaakt; zoals bijvoorbeeld over het ophalen van de kinderen bij de scholen of in hoeverre kinderen zelfstandig buiten mogen spelen.

Voor het buiten spelen wordt er naast het eigen terrein ook gebruik gemaakt van een speeltuin in de buurt. 

De Peutergroepen bieden plaats aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar. Er is op 8 kinderen 1 pedagogisch medewerker aanwezig. 

 

 

 

© 2017 BSO Vrijspel. Rechten voorbehouden.